Adres:

ulica Słoneczna, skr.poczt. 22
26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy:

+48 508 319 273 (Dyrektor klubu)

adres e-mail:

pdejworek@op.pl