Grzegorz Żuk nowym-starym prezesem klubu

W piątek, 17 grudnia, w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy członków Granatu Skarżysko, podczas którego wybrano prezesa klubu. Funkcję tą przez kolejne trzy lata będzie pełnił Grzegorz Żuk- dotychczasowy prezes.
 
Zanim przystąpiono do podejmowania decyzji wybrano komisję skrutacyjną. Przewodniczącym obrad jednogłośnie został wybrany Tomasz Domaradzki. W zebraniu wzięło udział 37 delegatów z 47 uprawnionych do głosowania, co stanowiło 78,7% ogólnej liczby delegatów. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że walne zebranie jest prawomocne.
 
Na początku głos zabrał prezes klubu Grzegorz Żuk, który podsumował ostatnią kadencję swojej prezesury W dalszej części swojego przemówienia podziękował wszystkim osobom wspierającym klub, a w szczególności wszystkim członkom zarządu, pracownikom klubu, działaczom i wszystkim trenerom, którzy ciężko pracowali wkładając dużo serca i pracy w rozwój klubu. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich zawodników oraz rodziców dzieci, którzy angażują się w życie klubu i starają się, aby Granat był coraz silniejszy.
 
- Trzeba mieć świadomość, że w dniu dzisiejszym przestałem pełnić funkcję prezesa. Chciałbym podziękować za tą kadencję, która minęła, podziękować za współpracę zawodnikom, działaczom, sympatykom klubu, władzom miasta, wszystkim tym, z którymi przyszło mi pracować w tej minionej kadencji. Szczególnie podziękowania należą się moim kolegom z Zarządu, osobom, które na co dzień klub prowadziły i wspierały – zaznaczał Grzegorz Żuk.
 
- Dziękuje zawodnikom, tym obecnym i wszystkim tym, którzy w czasie tej kadencji z klubem byli związani. Dzięki Wam ten klub funkcjonuje i istnieje. Dziękuje trenerowi, który podjął się trudu prowadzenia Granatu – zaznaczał prezes Żuk.

 
Następnie głos zabrał Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta, który przedstawił sytuację związaną z modernizacją stadionu Granatu.
 
- Na dzień dzisiejszy był ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, wykonawca został wyłoniony, odbyło się już kilka spotkań z wykonawcą na obiekcie tej dokumentacji. Są już przygotowane wstępne rysunki techniczne budynku klubowego, stadionu i trybun. My ze swojej strony cały czas konsekwentnie realizujemy założony projekt. Ma być ogłoszony kolejny nabór z tzw. Polskiego Ładu,  będziemy składać wnioski aż do skutku - podkreślał Andrzej Brzeziński. 
 
- Dziękuje obecnemu prezesowi, zarządowi za współpracę i zaangażowanie. Życzę sobie aby nowy zarząd tak samo był zaangażowany w funkcjonowanie klub jak obecny- dodał Andrzej Brzeziński.
 
Później głos zabrał kierownik klubu Rafał Gołofit, który przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Genowefa Rożkiewicz, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Urszula Walczyńska.
 
Po dyskusji przystąpiono do zgłaszania kandydatur na prezesa klubu oraz członków komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Do najważniejszej funkcji w klubie zgłoszono dwóch kandydatów Grzegorza Żuka i Rafała Gołofita, ten drugi jednak nie wyra raził zgody na kandydowanie. Grzegorz Żuk w głosowaniu tajnym jednogłośnie został wybrany prezesem MKS Granat (34 głosy za, 3 głosy były nieważne). 
 
- Dziękuje bardzo za zaufaniem, które od Was otrzymałem na kolejną kadencję. Jest mi bardzo miło, jestem bardzo usatysfakcjonowany. Gorąco wszystkich zapraszam do współpracy dalszej. Każdy, kto ma jakiś pomysł, koncepcję, albo wizję jak w klubie można poprawić zasady funkcjonowania, jak pozyskiwać lepiej finanse, to ja wielką przyjemnością takie rozmowy odbędę. Każdy dobry pomysł jest mile widziany – powiedział nowo wybrany prezes Grzegorz Żuk.
 
- Ja ze swojej strony obiecuje, że będę starał się, tak jak dotychczas, robić wszystko jak najlepiej. Każdego, kto z Granatem się identyfikuje będę przyjmował. Szanuje i cenię innych ludzi, którzy mają inne zdanie niż ja. Moja przyszła kadencja będzie oparta na kontynuacji, będzie oparta na dalszym prowadzeniu usilnych stara, żeby klub zabezpieczyć, dobrze zorganizować, żeby wszystkie kwestie ważne dla klubu i jego sympatyków były dopilnowane – podkreślał Grzegorz Żuk.
 
Zjazd wybrał skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej została wybrana Urszula Walczyńska, w skład Komisji weszli też: Kazimierz Krakowiak (członek) i Urszula Potrząsaj (członek).
 
W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Jan Balcerowski, Błażej Miller i Jan Maćkowiak.