Komunikat zarządu MKS Granat

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie na klubowym fp wpisami, składanymi deklaracjami oraz stawianymi warunkami, zarząd MKS Granat zaprasza autora do kontaktu.
 
Informujemy, że na chwile obecną do klubu nie wpłynęła żadna oficjalna oferta. W ocenie zarządu klubu przyjęta forma komunikacji w postaci fb komentarzy jest nie tylko mało poważna, ale również nie daje podstaw do zajęcia stanowiska i podjęcia merytorycznych rozmów.
 
Nadmieniamy, że zarząd klubu wszystkie swoje działania podejmuje kierując się dobrem klubu. Dla nas najważniejszy jest klub nie personalia. W każdej chwili jesteśmy gotowi do rozmów. Z niecierpliwością oczekujemy od autora wpisów oficjalnej oferty popartej gwarancją wypłacalności, propozycji gwarantującej rozwój oraz możliwość lepszego funkcjonowania klubu. Gotowi jesteśmy na wszelkie scenariusze, z oddaniem klubowych sterów włącznie.
 
Ze sportowym pozdrowieniem Prezes MKS Granat Grzegorz Żuk