Wybory w Granacie. Grzegorz Żuk nadal prezesem

W piątek, 26 stycznia w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd członków Granatu Skarżysko, podczas którego wybrano prezesa klubu. Funkcję tą przez kolejne trzy lata będzie pełnił Grzegorz Żuk- dotychczasowy prezes.


Zanim przystąpiono do podejmowania decyzji wybrano komisję skrutacyjną w skład której weszli : Zezon Zep, Genowefa Rożkiewicz i Krzysztof Szyszka. Przewodniczącym obrad jednogłośnie został wybrany Tomasz Domaradzki. W zebraniu wzięło udział 41 delegatów z 52 uprawnionych do głosowania, co stanowiło 76,9% ogólnej liczby delegatów. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że walne zebranie jest prawomocne.

Na początku głos zabrał prezes klubu Grzegorz Żuk, który podsumował ostatnie trzy lata swojej prezesury.- Przypomnę, że nie był to dla mnie łatwy czas ponieważ swoje urzędowanie rozpocząłem praktycznie od jednej z najtrudniejszej decyzji czyli cofnięciu Granatu z trzeciej ligi do klasy okręgowej. Nie wszystkim to się podobało, ale przypomnę pomysł był taki,aby Granat odbudowywać na bazie wychowanków, młodzieży na bazie ludzi ze Skarżyska. Ten pomysł się sprawdził jak widać. Granat jeszcze nie awansował do czwartej ligi, ale wszystko na to wskazuje, że mamy ku temu wszelkie szanse - mówił prezes Żuk.

W dalszej części swojego przemówienia podziękował wszystkim osobom wspierającym klub, a w szczególności wszystkim członkom zarządu, pracownikom klubu, działaczom i wszystkim trenerom, którzy ciężko pracowali wkładając dużo serca i pracy w rozwój klubu. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich zawodników oraz rodziców dzieci, którzy angażują się w życie klubu i starają się, aby Granat był coraz silniejszy.

Na zakończenie prezes Żuk życzył klubowi - wszystkim jego członkom, kibicom i sympatykom wszystkiego najlepszego.

Następnie głos zabrał Jan Maćkowiak wiceprezes Granatu, który podziękował prezesowi Żukowi, zawodnikom oraz członkom zarządu za ostatnie 3 lata wspólnej pracy. Jednocześnie złożył rezygnację z pełnionej funkcji i zadeklarował dalszą pomocą klubowi już nie jako członek zarządu.

Później głos zabrał kierownik klubu Rafał Gołofit, który przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu.